สล็อตแตกง่าย‘เพื่อไทย’ แลนด์สไลด์ เลือกตั้ง อบจ ร้อยเอ็ด คว้าคะแนน 2 แสนเสียง

สล็อตแตกง่าย‘เพื่อไทย’ แลนด์สไลด์ เลือกตั้ง อบจ ร้อยเอ็ด คว้าคะแนน 2 แสนเสียง

เพื่อไทย เอาชนะ เลือกตั้ง อบจ ร้อยเอ็ด แบบแลนด์สไลด์ สล็อตแตกง่ายคว้าคะแนนเสียงกว่า 2 แสนเสียง ทิ้งห่างผู้สมัครอันดับที่สองกว่า 1.3 แต้ม นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ ร้อยเอ็ด เอาชนะการเลือกตั้งซ่อมร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 ก.ย. แบบขาดลอย แลนด์สไลด์สมใจพรรคเพื่อไทย หลังคว้าคะแนนเสียงไป 228,513 คะแนน ทิ้งห่าง นางจุรีพร สินธุไพร ในนามอิสระ (พลังประชารัฐเก่า) ที่คว้าคะแนนได้ 92,573 คะแนน

จากชัยชนะอย่างแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่ลงคะแนนเสียงหนุนพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า “ขอบคุณหัวใจพี่น้องชาวร้อยเอ็ด เทคะแนนหนุนพรรคเพื่อไทย ส่งเศกสิทธิ์ เบอร์ 2 เป็นนายก อบจ. หัวหน้าครอบครัวนำทัพออกศึก ชนะขาด แลนด์สไลด์!!!”

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,042,486 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ 284,570 คน สำหรับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. ร้อยเอ็ด มีดังนี้

1.นางรัชนี พลซื่อ ในนามอิสระ (พปชร.เดิม) 88,457 คะแนน

2.นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ในนามพรรคเพื่อไทย 228,513 คะแนน

3.นางสาวโยทกา โคตุระพันธ์ ในนามอิสระ คะแนน 3,789 คะแนน

4.นางจุรีพร สินธุไพร ในนามอิสระ (พปชร.เดิม) คะแนน 92,573 คะแนน

กรณ์ โพสต์ประกาศชื่อพรรคใหม่ พรรคชาติพัฒนากล้า ลั่นชื่อพรรคใหม่ เจตนารมณ์เหมือนเดิม ลุยศึกชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เลือกตั้งรอบหน้า นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ได้โพสต์เปิดตัวพรรคใหม่ชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า พร้อมด้วย #กล้าพัฒนาชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายกรณ์ และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา ได้ประกาศร่วมมือในการทำงานทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจ

ในวันนี้ นายกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคชาติพัฒนา ซึ่งมีมติหารือเรื่องการเปลี่ยนชื่อพรรค โดย นายกรณ์กล่าวหลังประชุมว่า เป็นที่ชัดเจนทางกฎหมายแล้วว่า ทีมผู้บริหารและผู้สมัครของพวกเราทุกคนได้มาผนึกกำลังอยู่ร่วมกันที่ “พรรคชาติพัฒนากล้า” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ขอให้เชื่อมั่นในพลังของพวกเราทุกคนที่มีเจตนาเข้ามาทำงานแก้ปัญหาบ้านเมือง ด้วยแนวทางการเมืองสร้างสรรค์ ยึดหลักปฏิบัตินิยม แก้เศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการทำงานของพรรคตั้งแต่วันแรกที่ทุกคนมาร่วมทำงานการเมืองร่วมกัน และวันนี้เรามั่นใจว่าเรามีความเข้มแข็ง มีโอกาสที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายที่วางไว้มากขึ้น” นายกรณ์ กล่าว

นายกรณ์ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า แม้จะเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า แต่ จิตวิญญาณในการทำงานการเมืองยังคงเหมือนเดิม ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นทุกอย่าง ตนและทีมของเรายังคงมุ่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รวมพลังทุกกลุ่ม ทุกวัย มืออาชีพแต่ละด้านมาช่วยกัน และวันนี้ต้องยอมรับว่าเรามีพลังมากขึ้น แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะง่ายต่อการทำให้งานสำเร็จ จึงขอให้มั่นใจว่าเราเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงต่อไปอย่างเต็มกำลังต่อไปอย่างแน่นอน

ราชกิจจา ร่อนประกาศ หญิงท้อง 12-20 สัปดาห์ ปรึกษา ยุติครรภ์ ได้

ราชกิจจาฯ ร่อนประกาศอนุญาตให้หญิงท้อง 12-20 สัปดาห์ ปรึกษา ยุติครรภ์ ได้ มีผลบังคับใช้ 30 วันหลังประกาศหรือวันที่ 27 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของการยุติครรภ์ สำหรับหญิงที่ตั้งท้องเกิน 12-20 สัปดาห์ เกิน 12-20 สัปดาห์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่านโยบายดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 27 ตุลาคม

ในประกาศเรื่อง กม.ทำแท้ง ว่า โดยที่มาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ก่อนตัดสินใจยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตัดสินใจของหญิงนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป( (มีผลบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2565)

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“การให้คำปรึกษาทางเลือก” หมายความว่า การให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ด้วยข้อมูล ที่หลากหลาย ถูกต้อง และรอบด้านตามประกาศนี้

“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพเวชกรรม