เว็บตรง

เว็บตรงเรือชั่วคราว

เว็บตรงเรือชั่วคราว

Tonegawa มั่นใจว่าการมีอยู่ของการเชื่อมโยงทางกายเว็บตรงภาพระหว่างเซลล์ประสาทเก็บความทรงจำ แต่นักวิจัยคนอื่นๆ มีความคิดของตัวเองย้อนกลับไปในปี 1950 McConnell สงสัยว่า RNA ซึ่งเป็นวัสดุของเซลล์ที่สามารถช่วยดำเนินการคำสั่งทางพันธุกรรม แต่ยังสามารถนำข้อมูลไปด้วยได้ อาจเก็บความทรงจำไว้ได้แนวคิดนอกรีตนี้ ที่ RNA เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหน่วยความจำ มีผู้สนับสนุนสมัยใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนใน...

Continue reading...

เว็บตรงเศรษฐศาสตร์โนเบลไปสู่ศาสตร์การต่อสู้ความยากจน

เว็บตรงเศรษฐศาสตร์โนเบลไปสู่ศาสตร์การต่อสู้ความยากจน

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการลดผลกระทบที่เป็นอันตรายเว็บตรงมากมายของความยากจนผ่านการทดลองภาคสนามในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ Abhijit Banerjee และ Esther Duflo ทั้งจาก MIT และ Michael Kremer จาก Harvard...

Continue reading...